Fógraí / Newsletter 18th December 2011

An Ceathrú Domhnach den Aidbhint 18/12/2011

Pray for Joan Gilroy, nee Gleeson, Tuam, Co. Galway and Ballymore Eustace, Co. Kildare; Ms Deirdre McNamara, Sandymount, Dublin 4 and late of Limerick.

Solas síoraí dá n-anamacha.

Priest on Call for the Corca Dhuibhne Pastoral Area is: Fr. Eoghan Ó Cadhla: 066 – 9156131.

Masses/Aifrinn

ST. MARY’S CHURCH

Sat. 17ú

7.30pm

Nellie and David Lovett, Garrynadur, CB.

Sun/Domh 18ú

9.00am

Michael & Mary Lovett, Ballyeightra, CB

11.30am

M.P.P.

Mon/Luan 19ú

4.00pm

Aifreann i gColáiste Íde

7.30pm.

Peter Flannery, Ashmount Terrace, MM.

Tue/Máirt 20ú

10.00am

Private Intention.

7.30pm

Pat Nash, Glens, CB.

Wed/Cead 21ú

10.00am

Michael F. O’Sullivan, Waterside, M.M.

7.30pm

N0 7.30pm MASS – Confessions in Annascaul.

Thur/Déard 22ú

10.00am

James and Johanna Moriarty, CB.

7.30pm

N0 7.30pm MASS – Confessions in Castlegregory & Baile an Fheirtéaraigh.

Fri/Aoine 23ú

10.00am

Tony Sheehy, CB and deceased members of the Sheehy Family, The Wood.

7.30pm

N0 7.30pm MASS – Confessions in Dingle.

Sat/Sath. 24ú

10.00am

N0 10.00am MASS – Christmas Eve.

7.30pm

Christmas Eve – Family Mass.

10.00pm

Christmas Eve – M.P.P. for the Community

Sun/Domh 25ú

9.00am

Christmas Day – MPP for the Community

11.30am

Christmas Day – MPP for the Community

 

 

 

 

Adoration of the Blessed Sacrament

Dingle Hospital Oratory: Monday 10.30am – 11.30am.

St Mary’s: Tues & Wed 10.30am – 10.00pm

Friday 10.30 – 11.30am.
Confessions: Sat. 10.30am – 11.00am & after Vigil Masses.

 

NAOMH EOIN BAISTE, LIOS PÓIL

Sun/Domh. 18ú

10.00am

David Maloney, Norwich, Connecticut, who died recently.

Fri/Aoine 23ú

7.00pm

Confessions.

Sat/Sath. 24ú

8.00pm

Christmas Eve – M.P.P. for the Community.

Sun/Domh 25ú

10.00am

Christmas Day – MPP for the Community

Adoration of the Blessed Sacrament

Déardaoin / Thursday 11 am – 12 noon

NAOMH CAITLÍN, FIONN TRÁ

Domh. 18ú

10.30r.n.

Hanna (Pat) Redding nee Rooney, RIP Michigan and late of Ceann Trá. MM

Aoine 23ú

7.00i.n.

Faoistiní.

Sath. 24ú

8.00i.n.

Oíche Nollag – MPP Intinn an Phobail

Domh. 25ú

10.30r.n.

Lá Nollag – MPP Intinn an Phobail.

Adhradh na Naomh Shacraiminte

Déardaoin / Thursday 11 am – 12 noon

 

Offertory Collection

Weekly Envelopes: €1,134; Cash: €746;Total: €1,880.   

Míle buíochas.

Shop Local Buy Irish – Let us all support Employment, Industry and Business in our Community.

“Ar scáth a chéile maireann Pobal Dé.”

An Deireadh Seachtaine seo chugainn:

(24ú/25ú Nollaig)

DINGLE: Euch. Ministers’ Team 3; Collectors’ Team 3; Church Cleaners’ Team 3.  Readers: 7.30p.m. ;  10.00pm Paddy Browne. 9.00a.m. Micheál Ó Conchúir; 11.30a.m. Pat O’Connor.    LIOS PÓIL: Ministéirí Eoc.: 8pm Mairéad Uí Chathasaigh agus Yvonne Uí Mhainnín. 10am Máire Uí Chinnéide agus Máire Uí Dhubháin.  Léitheoirí: 8pm Colum Ó Gealbháin agus Christina Ní Ghealbháin. 10am Amy Mitchell.  FIONN TRÁ: Ministéir Eoc.: 8.ooi.n.: Máirín Uí Shé; 10.30r.n.: Breandán Ó Ciobháin. Léitheoirí: 8.00i.n.: Phil Uí Chatháin; 10.30r.n.: Breandán Ó Ciobháin.

Parish Envelope Scheme and Calendar 2012

In the next few days every household will receive a Féilire Eaglasta 2012 and a box of envelopes for your weekly offertory contribution. Also included is an envelope for your Christmas Dues contribution.

The offertory collection funds all running costs and maintenance in our Parish, including insurance, staffing and Diocesan Levy.

Tax can also be claimed back by the Parish for each PAYE taxpayer who contributes over €250 per year. We invite every household to participate in this scheme and invite new parishioners to register by contacting the Parish Office on 9151208.

A full account of both income and expenditure will be published in the New Year. We thank all our collectors, committee members, counting teams and teangmhálaithe / contact people who serve tirelessly in this essential Parish work.

Spare envelopes for Christmas Dues which help make up the clergy’s salaries will be available at the back of the three Parish Churches.

Spare 2012 calendars will also be available at the back of the Church for visitors or should you wish to send one to family members living elsewhere.

Go méadaí Dia bhúr stór.

Do This In Memory – Déanaigí  É Seo i gCuimhne

NB: We invite all First Communicants and Parents / Guardians to occupy the front seats of our Church today, please. The Grapevine / An Fíniúin will be given out at a later date. Next date: 14th/15th January 2012.

Fógraí

Kerry Christmas Market at An Díseart. Sun 18th Dec, 12-5pm. Food, Crafts, Dadaí na Nollaig, music in the chapel.

Cúram na gCos/Footcare Clinic Wednesday December 21st in Ionad Leighis, Daingean Uí Chúis. Fón 087-6495683.

Samaritans: Annual Church gate collection will be taken up on Christmas Eve and Christmas Day.

Mission Crib Collections

This year the Crib offerings from Naomh Muire, Naomh Caitlín agus Naomh Eoin Baiste will be given to Franciscan missionary Fr. Billy Lovett, who is ministering in Marble Ray, South Africa and Presentation Sr. Mary (Gregory) Lucey, formerly of Presentation Convent Dingle, in Zambia. Bígí fial.

St Vincent de Paul: The Dingle branch of St. Vincent de Paul would like to thank all who supported their recent Church gate collection.

Seirbhís Charúil Pobalscoil Chorca Dhuibhne Dé Domhnaigh 18ú Nollaig ar a 7.00pm i Séipéal Naomh Muire. Retiring collection for Student Support – Tacaíocht Daltaí na Scoile. We urge all parishioners, especially young parishioners to do their best to come along to enjoy our Pobalscoil’s wonderful Advent Carol Service this Sunday evening at 7pm. Fáilte roimh cách.

Crann Iese

Fé Chúram Rang a 6

Roinn A – An Cruthú agus an Titim

 1. 1.       Inseann an chéad siombail scéal an chruthaithe. Deir Leabhar Geineasas linn gur  chruthaigh Dia neamh agus talamh, agus go bhfaca sé go raibh sé go maith.
 2. Chuir an nathair nimhe cathú ar Ádhamh agus Éabha, ár gcéad athair agus ár gcéad
  mháthair, an toradh coiscthe a ithe.
 3. Cuireann an t-úll a bpeaca i gcuimhne dúínn.

 

Roinn B – na Patrarcaí

 1. 1.       Roimh an Díle, ghlaoigh Dia ar Naoi a chlann agus na hainmhithe go léir a shábháil.  Thóg sé an áirc. Comhartha dhílseacht Dé an bogha síne.
 2. B’é Ábrahám athair losác. Cuireann Dia triail ar Ábrahám agus tá seisean sásta a aon mhac a ofráil go humhal do Dhia. Cuireann an altóir, an t-adhmad agus an tine umhlaíocht Ábrahám i gcuimhne dúinn.
 3. Chonaic lacób i dtaibhreamh dréimire a thaispeánann an ceangal eadraínn agus Dia.

 

Roinn C – An Dlí agus na Fáithe

 1. Is é Maois an leanbh tréigthe sa bhascaod a thogh Dia le pobal Dé a threorú ón sclábhaíocht isteach sa tír tairngire. Cé gur mharaigh Maois féín Éigipteach, ghéill sé do Dhia agus ceapadh é chun na deich n-aitheanta a thabhairt dúinn.
 2. 2.              Bhí gairm ar leith ag na fáithe le bealach an Tiarna a réiteach. Le séideadh adharc reithe mar thrumpa ghlaodar an pobal le chéile le héisteacht le briathar Dé a bhí scríofa ar scrolla.

 

Roinn D – Teaghlach Dháibhí

 1. Aoire ab ea Dáibhí, mac lese, a ghlaoigh Dia le bheith ína Rí. Bhí Dáibhí easumhal do Dhia mar pheacaigh sé go trom, ach dhein sí aithrí agus scríobh sé a lán de na sailm a nochtann a aithrí agus a ghrá do Dhia. Cuíreann an chruit in iúl gur ceoltóir é, an choróin agus an réalt gur rí é.
 2. Eoin Baiste an fáidh mór deiridh. B’é a mhisean an bealach a réiteach d’Íosa tríd an bpobal a ghlaoch ar ais óna bpeacaí. Cuireann an sliogán i gcuimhne dúinn gur bhaist sé Íosa.
 3. Rugadh Seosamh de theaghlach Dháibhí. Ba é siúinéir Nasarat é, duine fíréanta.
 4. Bhí Muire luaite le Seosamh. Cuireann an lile agus na réaltaí in iúl a naofacht agus a misean le bheith ina máthair ag Emanúél, an té atá le teacht.

Ardaigh do chroí, a Iosráél, Chugat thiocfaidh Emanúél

Christmas Confessions in Corca Dhuibhne

Wednesday 21st December – Annascaul.
7.00pm  St Joseph’s Church, Inch
7.30pm  St Mary’s Church, Camp
7.30pm  Sacred Heart Church, Annascaul

Déardaoin 22ú Nollaig – Baile an Fheirt.
8.00pm  Naomh Gobnait, Dún Chaoin
8.00pm  Séipéal na Carraige
8.00pm  Naomh Uinseann, Baile an Fheirt.

Thursday 22nd December – Castlegregory.

7.30pm  St. Mary’s Church, Castlegregory
7.30pm  St. Brendan’s Church, Clochán

Friday 23rd December – Dingle.

7.00pm  St. John the Baptist Church, Lispole
7.00pm  Séipéal Naomh Caitlín, Fionn Trá

7.30pm  St. Mary’s Church, Dingle

OUR CHRISTMAS LITURGIES

MASSES will be celebrated for Christmas:

Naomh Caitlín –            8:00pm Oíche Nollag

                                    10:30am Lá Nollag

Naomh Eoin Baiste8.00pm Christmas Eve

                                    10.00am Christmas Day.

Naomh Muire –             7:30pm Christmas Eve Family Mass when we invite all the young children to bring along the Infant Jesus figure from your family crib for a special blessing.

                                    10.00pm Christmas Eve.

                                      9.00am Christmas Day

                                    11.30am Christmas Day.

            Making a Good Confession

“Prepare the way of the Lord!” is the great invitation of Advent. We call to mind the call to repentance of John the Baptist who invited the people of his time to recognise the mercy of the Lord and repent of their sins to make themselves ready for the coming of the promised Messiah.  As we prepare for the celebration of Christ’s birth at Christmas, we too are invited to prepare to receive Him in our midst by celebrating the Lord’s forgiveness and mercy in the Sacrament of Reconciliation.  This sacrament is given to us so that we might receive the forgiveness of sins which Christ promised us and to help us in our Christian lives as we strive to remove all the obstacles which interfere with our relationship with God and with our brothers and sisters in Christ.

1. Don’t worry

Perhaps it has been a while since your last confession or you find a particular sin especially difficult to confess.  Don’t worry! The Lord is delighted that you are coming to him to receive His mercy and forgiveness and priest who is hearing your confession is glad to help you and will do his best to help you confess well.  Anything you confess is totally confidential. 

2. Make an examination of conscience

Before you come to confession, make an examination of conscience.  Prayerfully ask the Lord to help you to remember your sins and to be truly sorry. You may want to use the 10 Commandments as a guide to help you remember your sins.  Reflect on your relationship with God, with your family, with your friends and neighbours and with material things.  Consider how you might do better in future and what concrete things you could do to grow in virtue and holiness.

3. Making your Confession

It helps to begin with a formula – Bless me Father for I have sinned – it is ______ since my last confession, and these are my sins:  

Confess the sins that you remember – it can help to begin with the most difficult sin to confess; it will be easier afterwards to mention the rest.  If you have difficulty, don’t be afraid to ask the priest for help.  He will help you to make a good confession. Place your trust in God – He is your merciful Father and wants to forgive you. 

You may conclude your confession by adding I am sorry for these and for all the sins of my past life.

The priest will give you a penance to complete after confession and may have some advice for you to help you be a better Christian. He will then invite you to make an act of contrition, such as the following:

O my God, I thank you for loving me, I am sorry for all my sins, for what I have done and what I have failed to do.  Help me to do your will in everything I do and say. I will try sincerely to walk in your light today and always.

4. Receiving the Lord’s Forgiveness

The priest will then pray the words of absolution, bless and encourage you – listen attentively and answer Amen!

5. After Confession

Perform your penance and give thanks to the Lord for His goodness and mercy.  Ask the Lord’s help to grow in faith, hope and love as you prepare for Christmas.   

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.