Fógraí/Newsletter 6th February 2011

An Cúigiú Domhnach Saor 6/2/2011

Pray for James O’Carroll, Asdee.  Solas síoraí dá anam.

Priest on Call for the Corca Dhuibhne Pastoral Area is Fr. Michael Hussey: 066-7139145.

Masses/aifrinn

ST. MARY’S CHURCH

Sat. 5ú 7.30pm Mary Moriarty, Inch, CB.
Sun/Domh. 6ú 9.00am Nora and Patrick Wallace, Báile Móir, CB
11.30am M. P. P.
Mon/Luan 7ú 4.00pm Coláiste Íde
7.30pm Teresa Kearney, London, CB.
Tue/Máirt 8ú 10.00am  
7.30pm John Joe and Hanna Curran, Cnoc a’ Bhróigín, CB.
Wed/Cead 9ú 7.30pm Patrick, Catherine and Jo Curran, The Mall, CB.
Thur/Déard10ú 10.00am  
7.30pm Maura O’Sullivan, John St., & London

1ú CB.

Fri/Aoine 11ú 10.00am Mary Rohan, Glens, MM.
7.30pm Vincent Noonan, Spa Road, CB.
Sat/Sath. 12ú 10.00am  
7.30pm Catherine & Robert Casey, Burnham, CB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoration of the Blessed Sacrament

Tues & Wed 10.30am – 10.00pm Friday 10.30 – 11.30am

NAOMH EOIN BAISTE, LIOS PÓIL

Sun/Domh. 6ú 10.00am Eileen Ashe Barrett, Ballybowler, CB.

 

Adoration of the Blessed Sacrament

Déardaoin / Thursday 11 am – 12 noon

NAOMH CAITLÍN, FIONN TRÁ

Domhnach 6ú 10.30r.n. Michael Moriarty, Emlough Slat, CB.

Adhradh na Naomh Shacraiminte

Déardaoin / Thursday 11 am – 12 noon

Offertory Collection

Weekly Envelopes: €1,534; Cash: €899; Total: €2,433. Míle buíochas.

Diocesan Collection for Lourdes Helpers will be taken up as a second collection after Communion this weekend 5th and 6th of Feb.

An Deireadh Seachtaine seo chugainn:

(12ú/13ú Feabhra).

DINGLE: Euch. Ministers’ Team 2; Collectors’ Team 2; Church Cleaners’ Team 2. Readers: 7:30pm: Angus Moncur; 9.00a.m. Madge Nic Gearailt; 11.30a.m. Barbara Prendergast. LIOS PÓIL: Ministéirí Eoc.: Rose O’Sullivan and Donnacha Ó Súilleabháin. Léitheoir:  Áine Uí Ghealbháin. FIONN TRÁ: Ministéir Eoc.: Nóirín Uí Rocháin. Léitheoir: Liam Ó Rochain.

Mission Crib Collections

Crib offerings of €3,675 from Naomh Muire, Naomh Caitlín agus Naomh Eoin Baiste have now been forwarded to the Provincial of the Society of the Divine Word to be sent to the foreign missionaries Fr. Tommy Lynch in India and his brother Fr. Danny Lynch in Paraguay. Both from Milltown, Dingle work with the world’s poorest in their Divine Word Missions. Míle buíochas for your wonderful contributions.

Dingle Parish Pastoral Council meeting Friday 11th at 8pm in the Presbytery

 

Do This In Memory

Déanaigí  É Seo i gCuimhne

Our next joint liturgy will be on next weekend, February 12th/13th. Please bring your candles and place them in the Sacred Space in church. All families are asked to occupy the front seats please.

Naomh Muire – Dé Satharn 7.30pm;

Naomh Eoin Baiste – Dé Domhnach 10.00am; Naomh Caitlín – Dé Domhnach 10.30am.

NB: An Fhíniúin/Grapevine was distributed at last liturgy, please study and discuss together at home in preparation for next weekend.

World Day of Prayer for the Sick will be celebrated on Friday next February 11th the feast of Our Lady of Lourdes. We are all asked to keep this intention personal and public prayer on the day.

Kerry Diocesan Pilgrimages

Rome & Assisi led by Bishop Murphy 25th April – 2nd May 2011. (Easter Week) 5 Nights in Rome, 2 Nights in Assisi. Contact: Mrs Janice O’Sullivan, “Droum”, Nohoval Upper, Rathmore, or Fr. Bill Radley, Pilgrimage Dir, Headford, Killarney; email: joskdp@eircom.net or Tel: 064 7758219.

Fatima 9th – 16th May, 2011, ex Cork. Contact Maureen Harty on 066-7131328 for information.

World Youth Day 2011

We welcome your enquiries about the Kerry Diocesan Pilgrimage to World Youth Day in Madrid, Spain from 15th-21st August 2011 for young people between 18 and 35; Contact: Bernie McCaffrey, at 088 6484367 or berniemccaffrey@dioceseofkerry.ie

or any of the Parish clergy for complete details.

Fógraí

Dingle Al-Anon – Slí na Sláinte, John St, Monday nights at 8.30pm, for families of problem drinkers.

Bingo Mór i bPobalscoil Chorca Dhuibhne ar an nDomh 6ú Feabhra @ 7.30i.n. Alán duaiseanna ann.

Progressive 31 Card Drive: An Ghaeltacht Coiste na nÓg in Murphy’s Pub, Baile an Fheirtéaraigh, Dé Domhnach 6ú Feabhra 6pm.

Progressive 31 Card Drive: Dingle Coiste na nÓg Friday 11th February in Paul Geaney’s, at 9.00pm.

Pilgrimage to Northumbria – An Díseart

Sunday 17th – 24th July 2011

The group will be based in a very picturesque country setting at the heart of Northumbria in the 18th Century Passionist Retreat and Conference Centre.  Please visit www.minsteracres.org/ and the Díseart website www.diseart.ie The people of Northumbria are proud of their Irish “Celtic” origins and have contributed much, perhaps even more than any other area in these Islands, to developing and promoting an authentic form of Celtic Spirituality.

It is a trip that will bring you in touch with your Celtic Christian roots – an experience of a lifetime.  To insure a place you need to book immediately.  With flying the group is limited to 25 people.  Cost: €700 For further details on the Pilgrimage, or if you need more information please contact Fr. Jim at jimsheehy@diseart.ie; mobile phone no: 0862625498 or Isabel Bennet at isbennet@iol.ie; phone 9159012 or An Díseart at:  9152476.

Seachtain na Scoileanna Caitliceacha

Is sa Scoil Chaitliceach …

 • A bhíonn ministreacht agus misean Chríost go smior inti.
 • A thógtar timpeallacht chomhbhách ina mbíonn cásmhaireacht atá fréamhaithe sa teagasc sóisialta Caitliceach ann, don uile dhuine.
 • A thógtar timpeallacht shlán shona, áit ina mbíonn spreagadh ann don uile pháiste agus go gcuirtear ar a gcumas forbairt iomlán a dhéanamh ar an gcumas atá iontu mar dhaoine daonna uathúil, daoine a cruthaíodh ar dheilbh Dé.
 • A lorgaítear ard chaighdeán oideachasúil agus an scoil bheith dílis go fóill don fhís agus don mhodh oibre faoi leith a bhaineann leis.
 • A bhíonn comhluadar uile ghabhálach measúil a chuireann fáilte roimh an uile dhuine óg, is cuma an mbaineann siad le haicme chreidimh nó nach mbaineann.
 • A thugtar aitheantas don ról atá ag na tuismitheoirí mar chéad oidí maidir le cúrsaí creidimh agus cuirtear deiseanna ar fáil dóibh bheith páirteach i saol na scoile.
 • A chuirtear chuige i gcomhar leis na tuismitheoirí agus le pobal an pharóiste chun lóchrann an dóchais a adhaint.
 • A chuirtear clár theagasc creidimh ar fáil a dhearbhaíonn agus a dhoimhníonn an tuiscint a bhíonn ag na páistí maidir leis an gcreideamh Caitliceach ionas go mbeidh ar chumas an uile dhuine acu bheith chomh deisbhéalach faoin gcreideamh agus a bhíonn maidir le gnéithe eile an churaclaim.
 • A chothaítear an tuiscint agus an meas a bhíonn ag an dalta ar shaol sacraimintiúil na hEaglaise.
 • A chuirtear na siombailí a bhaineann lenár dtraidisiún saibhir Caitliceach ar taispeáint.
 • A chaitear am mar chomhluadar scoile ann, ag machnamh, ag urnaí, i ndeasghnátha, ag ceiliúradh na hEocairiste agus na sacraimintí eile, chun forbairt a dhéanamh ar shaol spioradálta an uile dhuine i bpobal na scoile.

 

“Thug téama Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha le fios dúinn gur gá go mbeadh gach aon phobal scoile fréamhaithe in Íosa Críost. Iarr an Pápa Beinidict ar an aos óg …

‘Bíodh gaol pearsanta á lorg agaibh leis, taobh istigh de chomaoin na hEaglaise, mar nach ndéanfaidh sé feall riamh ar an muinín a bhíonn agaibh as. Is eisean amháin a shásóidh na mianta doimhne atá ionaibh agus a thabharfaidh brí iomlán don saol trína dhíriú i dtreo freastal a dhéanamh ar dhaoine eile.

Tá seanfhocal na Gaeilge ann a deir gurb í an Bhealtaine fhuar ghaofar a líonann an scioból le tuí is le harbhar.  Cuirtear na síolta san Earrach. De réir a phéacann gas agus bun aníos tríd an talamh nochtar don aimsir iad. Má thagann síon is báisteach anuas orthu i rith na Bealtaine tugtar bualadh is bascadh don fhás úr seo, ach is iad na fréamhacha faoi thalamh a láidríonn iad féin, go díreach toisc nach bhfuil tosca fabhracha os cionn na talún. Is é an tarraingt is an suaitheadh seo a chinntíonn gur féidir nó nach féidir leis an mbeatha óg maireachtáil go dáiríre sa saol seo.” An tÁthair M. Drumm D.D. Cathaoirleach Comhpháirtíocht na Scoileanna Caitliceacha.

Ó lá ‘le Bríde amach: Bíonn na h-éin ag déanamh a nead,

Bíonn na caoire ag breith a n-uan, Is bíonn na laethanta ag dul i bhfaid. (Ó SN Chill Mhic a’ Domh)

NB: Ár gcroí bhuíochas dos na daltaí scoile agus na múinteoirí a bhí lán-pháirteach san ceiliúradh seo ‘sna scoileanna agus inár bParóiste féinig. Anois teacht an Earraigh …

RCIA – Rite of Christian Initiation of Adults

The Rite of Christian Initiation of Adults is the official process by which adults are received into the Church. We hope to offer this process in the parish for adults wishing to be received into our Church in the near future. The RCIA as it is often called operates out of a number of key ideas or principles.

 • The responsibility of receiving Adults into our Church lies with the whole community and not just the priest.
 • The firm belief that God is already at work in the lives of all people
 • We never ‘give God’ to anyone – we help individuals to discover more deeply the God already present in their lives.
 • The process always respects and celebrates each individuals journey even if that journey does not lead to active membership within the Church.
 • There is no sense of failure for those who discover that the Church is not for them.
 • The process takes place on a ‘step by step’ basis – each step celebrated liturgically.
 • The process involves listening with respect to our own Stories in the light of the Scriptures, Church Teaching, Prayer and becoming part of a living faith community.

It is an exciting and enriching process for all involved in the reflection and for the whole community. May it be to us as a blessing.

NB: As we hope to soon offer this programme in the Corca Dhuibhne Pastoral Area you are invited to take note of this and perhaps mention it to any person whom you think may have a special interest. Further information in forthcoming Newsletters.

Day of Reflection – An Díseart

A day of reflection in preparation for Lent at An Díseart 10am – 4.30pm led by Fr. Ken O’Riordan Saturday 5th of March. Fáilte roimh cách.

Baptisms: We welcome into the Catholic Church the following children who were baptised in our Parish during January:

Ruadh Luke Mac Cárthaigh, Na Gleannta;

Ben James Linnane, Baile na Buaile;

Kayla Johannah Kennedy, Cluain Árd;

Cuan Fenton, Baile Móir, Ceann Trá.

Marriages: We congratulate the following who were married in our Parish during January:

Lorraine Carmody, Ballinteer, Dublin 16 and

Leighton Jones, Tralee and Ballinteer, Dublin 16.

Na Bóithre Iarainn

A history of the Tralee and Dingle Railway, said to be the most photographed route in the world, will be shown on TG4 television channel on this Sunday the 6th of February at 8.15pm.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.