Fógraí/Notices 26/09/2010

Priesthood Sunday

An Séú Domhnach Fichead Saor 26/9/2010

Pray for Tracy Slattery, Clarecastle, Co. Clare; Stanley Guidry, U.S.A.   Solas síoraí dá n-anamacha.

Priest on Call for the Corca Dhuibhne Pastoral Area is:  Fr. Bearnárd Ó hÉalaithe – Tel. 066-9151208.

Masses/Aifrinn

ST. MARY’S CHURCH

Sat/Sath. 25ú 8.00pm Joan Moran, Ballybeg, CB, and deceased members of the Moran Family.
Sun/Domh. 26ú 9.00am John & Ellen O’Connor, Baile Uí Shé, CB.
11.30am Missa Pro Populo
Mon/Luan 27ú 4.00pm Coláiste Íde
7.30pm Robert Emmet Neligan, Raleigh, North Carolina, USA, MM.
Tue/Máirt 28ú 10.00am Mary O’Shea, CB.
7.30pm Mary and Patrick O’Sullivan, Kinard, CB.
Wed/Cead 29ú 4.00pm Tobar Mhichíl, Baile Móir.
7.30pm Stanley Guidry, U.S.A., R.I.P.
Thur/Déard. 30ú 10.00am
7.30pm Dan Kevane, CB, and deceased members Baker & Kavanagh Families, Ballyristeen.
Fri/Aoine 1ú 10.00am
7.30pm Hannah and Sean Sayers, Milltown, CB.
Sat/Sath. 2ú 10.00am
8.00pm John and Hannah Barrett, Ballybowler and their son Andrew, CB.

Adoration of the Blessed Sacrament

Tues & Wed 10.30am – 10.00 pm Friday 10.30 – 11.30am

Confessions: Sat. 10.30am-11.00am & after Vigil Masses.

NAOMH EOIN BAISTE, LIOS PÓIL

Sun/Domh. 26ú 10.00am Eugene and Joan Griffin, Coumlanders, CB.
Fri/Aoine 1ú 8.00pm Michael & Mary O’Brien and their son Pat, Minard West, CB.

Adoration of the Blessed Sacrament

Déardaoin / Thursday 11 am – 12 noon

NAOMH CAITLÍN, FIONN TRÁ

Sun/Domh. 26ú 10.30am

Adhradh na Naomh Shacraiminte

Déardaoin / Thursday 11 am – 12 noon

Offertory Collection

Weekly Envelopes: €1,552; Cash: €988;

Total: €2,540. Buíochas ó chroí.

An Deireadh Seachtaine seo chugainn:

(2ú & 3ú Deireadh Fómhar).

DINGLE: Eucharistic Ministers’ Team 3;

Collectors’ Team 3; Church Cleaners’ Team 3.

Readers: Vigil: Noel O’Neill; 9.00a.m. Micheál Ó Conchúir; 11.30a.m. Margaret Graham.

LIOS PÓIL: Ministéirí Eoc.: Máire Uí Ghrifín agus Eric Mitchell. Léitheoir: Pádraig Ó Conchúir.

FIONN TRÁ: Ministéir Eocairiste: Marion Uí Lúing. Léitheoir: Eibhlín Uí Lúing.

Pattern Days 2010 Masses

4.00p.m. Dé Céad 29ú Meán Fómh – Tobar Mhichíl.

11.00a.m. Déardaoin 25ú Samhain – Lá Chaitlíona.

Next Friday is the First Friday: Communion calls as usual on Thursday and Friday.

PARISH FINANCE COMMITTEE

Dear Parishioners,

Our Parish Finance Committee would like to thank all who have returned their Taxback forms and would be most grateful to those that have not yet sent them back, if you could do so as soon as possible. If you have mislaid your form please contact the Parish Office on 9151208 so that a replacement form can be sent to you.

Míle buíochas.

Fógraí

Kerry Cancer Support is now running its own Kerry – Cork Health Link bus to Cork University Hospital. Contact 066-7195560 9.30am – 2pm Monday to Friday or website www.kerrycancersupport.com

Toastmasters Club – open meeting in Benners Hotel Thursday, September 30th at 8.00pm. Admission Free. For information contact Bridget on 087-4146732 or email westlimericktoastmasters@yahoo.ie

Positive Ageing Week – the West Kerry Primary Care Team & The Skellig Hotel invite all senior citizens of West Kerry to a ‘Tea Dance’ on Tue 28th Sept – 1pm to 5pm in the Skellig Hotel. Tea/Coffee & Cakes will be served – no charge. Music by local musicians. Info on ‘keeping well as we age’ will also be available”.

John Henry Newman – Scholar and Saint

Will be the subject of a series of talks given at An Díseart this autumn by Fr. Jim Sheehy at 8pm.

Oct. 6th – Who is John Henry Newman

Oct. 13th – Events and Influences that Formed and Moulded him.                 Oct 20th – His Sermons;

Oct. 27th – The Church: One, Holy, Catholic and Apostolic. Nov. 3rd – Newman and Conscience.

Nov. 17th – Newman on the Laity.

Nov. 24th – The Relevance of Newman to the Church and World of the 21st Century.  Dec. 1st – Blessed John Henry Newman “Heart Speaks to Heart”.

Eucharistic Congress 2012

In preparation for the Eucharistic Congress 2012, we are invited over the coming two years to focus on how we celebrate the Eucharist.

“When the word, ‘church’ was first used, back in New Testament times, it had few of the connotations it has today. It simply meant the Christians of a particular place who gathered for the Eucharist. The original world for church/eaglais – ekklesia – means an assembly, people called together. The stress is on people gathering. As Christians, we are not just called; we are called together, gathered.”

(Excerpt from Exploring Eucharist – Dónal Harrington)

VOCATIONS

On this priesthood Sunday we remember the many good men who gave up so much to answer God’s call.  If you are called to fight the good fight as a priest, contact Fr. Liam Lovell 064 6641352.

Earth Week Sept 26th – Oct 4th

Highlights include a public talk in Killarney on Sept 30 and a day of workshops and eco-experiences on Oct 2nd. ‘Every action taken in favour of a just and more sustainable environment, no matter how small has an intrinsic value’. The Cry of the Earth. See Poster in Church Porch or visit www.dioceseofkerry.ie

Do This in Memory / Déanaigí É Seo i gCuimhne

NB: We invite all First Communicants and Parents / Guardians to occupy the front seats of our Church today, please.

At the Creed the Celebrant will invite the First Communicants to place their Enrolment Certificates on the Altar. Next, the children, Parents / Guardians and then the congregation  are invited to proclaim their Faith and commitment to this Parish programme. After Communion the celebrant will give a special Candle to each participating household. The Volunteer co-ordinators will give a copy of the Grapevine / An Fhíniúin in family preparation for our next special liturgy of the 31st Sunday in Ordinary Time the weekend of October 30th and 31st.

(See next week’s Sunday Message for all dates).

(1) Geallúintí Na Leanaí:

(i) An ngeallann sibh go n-éisteoidh sibh leis na daoine a chabhróidh libh foghlaim mar gheall ar Dhia agus an grá atá ag Íosa dúinn?

GEALLAMID

(ii) An ngeallann sibh go dtiocfaidh sibh ar Aifreann, go n-éisteoidh sibh le Briathar Dé, agus go ndéarfaidh sibh paidreacha le bhur muintir sa bhaile? GEALLAMID

(2) Geallúintí na dtuismitheoirí / na gcaomhnóirí:

Sagart: An ngeallann sibh grá agus tacaíocht a thabhairt do na leanaí seo agus iad ag ullmhú do cheiliúradh a gCéad Aithrí agus a gCéad Chomaoineach?                               GEALLAMID

(3) Geallúintí an Phobail:

(i) Sagart: An gcreideann sibh i nDia an tAthair uilechumhachtach, cruthaitheoir neimhe agus talún?                                                  CREIDIMID

(ii) Sagart: An gcreideann sibh in Íosa Chríost, a Aon Mhacsan, ár dTiarna, a rugadh ó Muire Ógh, a céasadh, a fuair bás agus a adhlacadh, a d’éirigh ó mhairbh, agus atá anois ina shuí ar dheis a Athair?                                   CREIDIMID

(iii) Sagart: An gcreideann sibh sa Spiorad Naomh, sa Naomh Eaglais Chaitliceach, i gcomaoin na naomh, i maithiúnas na bpeacaí, in aiséirí na colainne agus sa bheatha shíoraí?

CREIDIMID

Agus sinn a ghealladh seo, go dtuga grá Dé an tAthair cabhair dúinn; go dtreoraí solas Íosa sinn agus go neartaí an Spiorad Naomh sinn. AMEN

PS. Families are warmly invited to bring home a copy of our Parish weekly newsletter The Sunday Message every weekend. We suggest that you place it together with the Do This in Memory Candle in the Sacred Space you are reminded to set up at home.

We thank all parents / guardians who attended our meetings last week and the teachers who hosted us.

N.B.: First Communion Dates 2011

Saturday May 21st – Séipéal N. Muire at 11am.

Sunday May 22nd – Séipéal Eoin Baiste at 10am.

Saturday May 28th – Séipéal N. Caitlín at 11am.

Ar scáth a chéile maireann pobal Dé.

Our Parish Mission 2010

Frs. Tomás and Bernard will continue their visit to all homes in Na Dúnta agus Eaglais and An Ghleanna  this week in preparation for our Mission which will take place from Sun the 7th of Nov. to Friday 12th under the direction of the Redemptorist Team.

Please pray OUR MISSION PRAYER

Heavenly Father we ask you to bless us,

As we prepare for our Parish Mission in November.

Open our hearts to Your grace,

That we may be more faithful in following Your way.

Bless all families in our parish at home and afar,

Especially those families

That are experiencing difficulties.

Bless the old, the young, the lonely,

The poor, the sick, the unemployed,

Those in sorrow, those in despair,

Those who have lost their way.

May Your love be upon us, O Lord

As we place all our hope in you. Amen.

Abair PAIDIR D’ÁR MISEAN

A Athair neamhaí iarraimid ort sinn a bheannú

Agus sinn ag ullmhú do Mhisean an Pharóiste i Mí na Samhna.

Oscail ár gcroíthe dod ghrásta

Go mbeimid níos dílse ag leanúint do shlí.

Leag go fial do bheannacht ar na teaghlaigh inár bparóiste ar ár bpobal sa bhaile agus i gcéin,

Go h’áirithe na teaghlaigh sin atá i gcruachás.

Beannaigh idir óg agus críonna, uaigneach

Bocht, breoite, iad siúd atá in isle brí,

Iad siúd a chaill a slí

Go dtitfidh do ghrá orainn, a Thiarna

Agus sinn ag cur ár ndóchas i dtaisce ionat. Amen

Letter from Kokstad, South Africa Part III

For the young people the only way out is education and the schools need to improve an awful lot if they are to have any chance of passing exams. The teaching is poor but a bigger problem is the enormous class sizes in the lower grades. Slí Eile have been working all summer in another school that I go to called Glen Edward. They have been building 2 classrooms. The lads do the labouring under the direction of a local builder and his workers. The rooms have been all finished in 6 weeks and the Handing Over Ceremony is on Friday 27th with Dept officials etc. Father Terry has been running the Slí Eile groups here for the past 5 years and he said that in the beginning the black workers were stunned to see white boys doing the labouring and asking politely for direction. They never saw such a thing before. The black foreman came to work in a suit as a result.
I will miss the Slí Eile lads and their teachers as they all head back to Ireland. I have been helping them with painting etc for the past few days because the teachers have gone on strike here. Most public servants went on strike last Thursday 19th. They are looking for 8.5% increase. It is terrible for the matric students who
need to be working hard. The Matric starts in mid Oct. We are hoping it will be all over by Monday. The weather here is getting warmer but it is still very dry. The countryside is burnt brown for lack of rain. The farmers here would love to have some of the West Kerry misty weather and so would I. All the best for now from Kwa Zulu Natal,  Slán         Liz Uí hUigín.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.