Newsletter / Fógraí 19th February 2012

An Seachtú Domhnach Saor 19/02/2012
Pray for Rose Anne Rayel, Beenbawn; Eileen Devane, Station Row; Fr. Danny Lynch, SVD, Paraguay & Milltown; Jim Myles, Fort Myres, Florida; Tadhg Kennedy, Ardfert; John D. Pateras, Oilean Oinoussai, Ghréig. Solas síoraí dá n-anamacha.
Priest on Call for the Corca Dhuibhne Pastoral Area is: Fr. Michael Hussey – 066-7139145.
MASSES/AIFRINN
ST. MARY’S CHURCH
Sat. 18ú 7.30pm John Hanafin, Beenbawn, CB.
Sun/Domh 19ú 9.00am Patrick O’Connor, Cnoc na hAbhann, CB.
11.30am M.P.P.
Mon/Luan 20ú 4.00pm Coláiste Íde
7.30pm Sheila and Patrick Keating, CB.
Tue/Máirt 21ú 10.00am Tommy Kennedy, Ballybowler, CB.
7.30pm Nora, Pat, Peg and Bridge Martin, Maum, Dingle, CB
Wed/Cead 22ú 10.00am Ash Wednesday
7.30pm Ash Wednesday
Thur/Déard 23ú 10.00am Sr. Marie O’Connor, Sacremento and late of Green St., MM.
7.30pm Bridie and Tom Long, Holy Ground, CB.
Fri/Aoine 24ú 10.00am
7.30pm Jacek Jurasz, Poland, CB.
Sat/Sath. 25ú 10.00am Joe and Eileen O’Sullivan, Killorglin, CB.
7.30pm Brendan Sheehan, Kilcummin, Castlegregory, CB.
Sun/Domh 26ú 9.00am M.P.P.
11.30am M.P.P.
Adoration of the Blessed Sacrament
Dingle Hospital Oratory: Monday 10.30am – 11.30am.
St Mary’s: Tues & Wed 10.30am – 10.00pm
Friday 10.30 – 11.30am. “Come and See” says the Lord.
Confessions: Sat. 10.30am – 11.00am & after Vigil Masses.

NAOMH EOIN BAISTE, LIOS PÓIL
Sun/Domh. 19ú 10.00am Mary Ashe Griffin, CB, Kinard East and deceased members of the Ashe and Griffin Families.
Wed/Cead 22ú 8.00pm Ash Wednesday
Sun/Domh 26ú 10.00am Patrick Herlihy, Aughacarrible, CB.
Adoration of the Blessed Sacrament
Déardaoin / Thursday 11 am – 12 noon
NAOMH CAITLÍN, FIONN TRÁ
Domh. 19ú 10.30r.n. Maureen O’Connor, Mám an Óraigh, 1ú CB.
Cead 22ú 6.00i.n. Céadaoin an Luaithrigh
Domh. 26ú 10.00r.n. Aifreann na Féile agus Beannú Corn Cuimhneacháin Lt. Gen Dermot Earley.
Adhradh na Naomh Shacraiminte
Déardaoin / Thursday 11 am – 12 noon

Offertory Collection
Weekly Envelopes: €1,343; Cash: €657;Total: €2,000.
Míle buíochas.
Trócaire and Dues Envelopes
Trócaire Boxes will be distributed to each house in the Parish together with the Spring and Easter Dues Envelopes over the next few days. Buíochas to the Teagmhálaí who distribute them on behalf of the Parish.
Stations in Tomás and Nóirín Kavanagh, Baile Riabhach on Friday February 24th at 7pm.
Fáilte to the Society of African Missions
We welcome, this weekend, to our Parish Frs. John Horgan, Des Smith and Fionnbarra Ó Cuilleanain SMA of The Society of African Missions (SMA) who have been assigned to the Kerry Diocese for the Mission Awareness Programme 2012.
Parish Retreat in Ardfert
The annual Parish Retreat will be held in the Ardfert Retreat Centre on Sunday February 26th. Bus leaving Moran’s Garage at 12:30. All in price €35. Please give names as soon as possible to Nora Curran 9151924; Kathleen Sheehy 9151201; Margaret Sheehy 9151819.
An Deireadh Seachtaine seo chugainn:
(25ú/26ú Feabhra)
DINGLE: Euch. Ministers’ Team 4; Collectors’ Team 4; Church Cleaners’ Team 4. Readers: Vigil:. Dónal Ó Ciobháin. 9.00a.m. Bernie Budhlaeir; 11.30a.m. Pat O’Connor. LIOS PÓIL: Ministéirí Eoc.: Anne Prendiville and Bridget Prendeville. Léitheoir: Donnacha Ó Súilleabháin. FIONN TRÁ: Ministéir Eoc.: Brenda Ní Shúilleabháin; Léitheoir: Brenda Ní Shúilleabháin.
NB: Fógra: Beidh Comórtas Peile Páidí Ó Sé ar siúl ag deireadh na míosa 24ú – 26ú Feabhra 2012. Beidh Aifreann na Féile i ndil chuimhne Lt. Gen. Dermot Earley (1948-2010) Chief of Staff á cheiliúradh i Séipéal Naomh Caitlín, Fionn Trá Dé Domhnach 26ú Feabhra ar a 10.00r.n. Beidh clann Earley inár measc ar Aifreann Dé agus Banna Cheoil Briogáid an Deischirt or Band of the 1st Southern Brigade. Beidh coirmcheol poiblí tar éis Aifrinn ‘san charr chlós.
Scoil an Chlochair
Tá Máire Bean Uí Dheargáin, príomhoide, Scoil an Chlochair ag eirí as an mhúinteoireacht ar Feabhra 29ú. Beidh Aifreann sa scoil Dé hAoine seo chugainn an 24ú Feabhra at 11r.n.
Máire Bean Uí Dheargáin, principal, Scoil an Chlochair, is retiring from teaching on Friday 29th of February. Mass will be celebrated in the school on Friday next February 24th at 11am. Fáilte roimh cách.
Séipéal N. Caitlín, Fionn Trá
Cruinniú gearr tar éis Aifreann 6i.n. 22ú Feabhra, Céadaoin an Luaithrigh, chun chúrsaí Eaglasta agus Séipéal a phlé i dtaobh an ghlantóireacht agus cabhair sa Sacraistí. Fáilte roimh cách.
Séipéal N. Eoin Baiste, Lios Póil
A rota is currently being organized to help in the Sacristy on Sundays. If you are willing to assist please give your names to Cathy in the Parish Office at 9151208. Míle buíochas.
Séipéal Naomh Muire
If there are any Parishioners, male or female, who would be willing to give 1 hour a month to help clean St. Mary’s Church could they please contact the Parish Office on 066-9151208.
Fógraí
An Díseart Coill Chrann Clainne – Pobal Chorca Dhuibhne are invited to sponsor a Tree for An Díseart Family Tree Garden. See Notice Board. Further details next week. Contact: 066-9150000.
Scoil Eoin Baiste, Lios Póil recycle day. Old or new clean Clothing, Shoes, Belts, etc. Bags left at the hall, 9 – 9.30am on Feb 24th, 27th, 28th and 29th and March 1st; and 7pm – 7.30pm on 29th. Old mobile phones will also be taken.
Coiste na nÓg Chiarraí Annual Churchgate collection will be held next weekend the 25th/26 February.
Cóineartú / Confirmation 2012 Pledge
Parents and Confirmation children are invited to occupy the front seats of the Church.
Staonadh ó Dheoch Mheisciúil agus ó Dhrugaí
Seasann na leanaí agus labhraíonn an sagart leo:
A Dhaoine óga,
Seasann sibh anseo i measc bhur gclann agus phobal an pharóiste. Seo iad na daoine a thug an creideamh díbh. Leanfaidh siad ag tacú libh agus sibh ag fás.
An gealltanas seo atá á thabhairt agaibh is gealltanas speisialta é idir sibh agus Dia na Glóire. Tugann sé fianaise dúinne atá bailithe anseo. Beidh cúnamh agus treoir bhur dtuismitheoirí ag teastáil uaibh chun an gealltanas seo a chomhlíonadh.
Mar sin iarraim oraibh: Ar labhair tú le do thuismitheoirí / chaomhnóirí faoin dainséar a bhaineann le deoch mheisciúil agus drugaí? Leanbh: Labhair.
Sagart: Ar gheall siad cúnamh agus tacaíocht a thabhairt duit chun an gealltanas a choimeád?: Leanaí: Gheall
Sagart: Iarraim ort anois an gealltanas chun staonadh ó deoch mheisciúil agus ó dhrugaí a thabhairt.
Leanaí: Geallaimse (Ainm), go staonfaidh mé ó dheoch mheisciúil go dtí go mbeidh mé ocht mbliana déag d’aois agus ó dhrugaí ar feadh mo shaoil. Iarraim ar an Spiorad Naomh, ar mo chlann agus mo chairde cabhrú liom an gealltanas seo a choimeád.
Sagart: Gurab Críost bhur neart agus sibh ag iarraidh an gealltanas seo a choimeád. Iarraimid é seo trí Chríost ár dTiarna. Pobal: Amen.
Suíonn na leanaí agus seasann an pobal
Sagart: A thuismitheoirí agus a phobal an pharóiste bailithe anseo inniu an ngeallann sibh tacaíocht agus cúnamh a thabhairt do na leanaí seo chun an geallantas seo a choimeád? Pobal: Geallaimid
Sagart: Go neartaí Dia sibh. Go gcabhraí Sé libh dea-shampla a thabhairt do na leanaí seo. Go bhfoghlamaí sibh óna bhfianaise anseo inniu. Iarraimid é seo trí Críost ár dTiarna. Pobal: Amen.
Confirmation Pledge
The children stand and the priest addresses them as follows:
My Dear Young People,
You stand here among your families and parish community. These are the people who have passed on the faith to you. They will continue to support you as you become adults. The pledge that you have chosen to make is a special promise between you and God. It also gives witness to us who have gathered here. You will need help and guidance from your parents in this undertaking. And so I ask you:
Have you discussed the dangers of the abuse of alcohol and drugs with your parents?
Children Respond: I have.
Priest: Have they promised to help and support you in keeping your pledge? They have.
Priest: I now invite you to take the pledge of abstinence from alcoholic drink and drugs.
Children: I (Name), promise to abstain from alcoholic drink until I am 18 years of age and from drugs for life. I ask the Holy Spirit and my family and friends to help me keep this promise.
Priest: May the Lord be your strength as you try to be faithful to the promise you have just made. We ask this through Christ our Lord. All: Amen.
The children sit and the community stand.
The Priest says: Do you the parents and the community gathered here today promise to help these children to keep their pledge? Community Response: We do
Priest: May God strengthen you. May he help you to give good example to these children. May you learn and benefit from their witness this day. We ask this through Christ our Lord. All: Amen.
Service of Light & Confessions: Mar 12th 7.30pm.
Cóineartú: St. Mary’s, Dingle 20ú Márta 3.30pm.
LENT 2012
Ash Wednesday this year is on Wednesday 22nd, of February. Masses with Imposition of Ashes will be celebrated as follows:
Dingle – N. Muire 10am & 7.30pm
Lios Póil – N. Eoin Baiste 8pm
Fionn Trá – N. Caitlín 6pm
Ash Wednesday is a day of Fast and Abstinence. Those aged between eighteen and sixty are called upon to fast on Ash Wednesday. Traditionally, this is done by taking only one small main meal and two snacks during the day. All aged 14 and over are bound to abstain from meat on Ash Wednesday.
Abair Paidir ar son John D. Pateras (46) ó oileán Oinoussai sa Ghréig a thug turas ar Cheann Trá i ndeireadh Fómhair 2009, nuair a nochtadh leac i gcuimhne a athair críonna, captain na loinge, Diamantis, ónar cuireadh é féin agus a chriú id dtir i gCuan Fionntrá ar an 4/10/1939, taréis a suncála ag U-boat Gearmáineach. Fuair John bás seachtain ó shoin.
Ar dheis Dé go raibh a anam.
Altar Servers
We sincerely thank all our dedicated Altar Servers, their parents and the helpers who supervise them.
We welcome children (3rd Class and up) to volunteer as servers in Dingle and Fionn Trá.
A letter to parents and an application form will be issued through our Parish Primary Schools in the coming weeks. Contact the Parish Office 9151208.
“O come bless the Lord,
All you who serve the Lord”
Psalm 133
50th International Eucharistic Congress
Closing Ceremony & Mass
The Closing Ceremony and Mass (Statio Orbis) of the Eucharistic Congress will be in Croke Park on the afternoon of Sunday 17th June 2011. Doors open at 12 noon with the liturgy at 2pm and Statio Orbis Mass at 3pm. 3-Day and 7-Day tickets can be booked on line, on the website www.iec2012.ie and you can also secure a ticket for the Closing Ceremony and Mass. Alternatively, if you want to travel to the Closing ceremony only, you can fill in the application below and return it to the Presbytery by Ash Wednesday February 22nd. All names received will then be included in a draw. Successful applicants will be contacted directly.
Dingle Parish, including Ceann Trá and Lios Póil has been allocated 18 tickets.

50th International Eucharistic Congress
Dingle Parish Application Form

Ainm: ________________________

Seoladh: _______________________

Fón: __________________________

Please return by Ash Wednesday February 22nd.
The successful applicants will need to complete an information form and make a contribution of €10 to help cover the costs of the ceremony.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.