Newsletter/Fograí 18/07/2010

Críost Ár nDóchas – An Séú Domhnach Déag Saor: 18/7/2010

Pray for Hanna “Bob” Griffin, Strand St.; Monica Cremins, Tralee; Richard Dustow, Jersey Island and the eight who died in last weekend’s car accident in Co. Donegal.     Solas síoraí dá n-anamacha.

Priest on Call for the Corca Dhuibhne Pastoral Area is:  Fr. Tomás Ó hIcheadha: 066-9156499.

Masses/aifrinn

ST. MARY’S CHURCH

Sat/Sath. 17ú 8.00pm Nora Quinn, 1ú CB and her husband James, Doonshean.
Sun/Domh. 18ú 9.00am Eileen O’Connor, Station Row, CB.
11.30am Missa Pro Populo – Raidió na Gaeltachta
Mon/Luan 19ú 7.30pm Bríd Slattery, Knocknahow, CB.
Tue/Máirt 20ú 10.00am
NO 7:30pm Mass in St. Mary’s – Mass in Killdrum Cemetery at 8.00pm.
Wed/Cead 21ú 7.30pm Nora & Patrick Hannafin, Baile Beag, CB
Thur/Déard. 22ú 10.00am
7.30pm
Fri/Aoine 23ú 10.00am
7.30pm Nicholas O’Connor, Mám an Óraigh, CB.
Sat/Sath. 24ú 10.00am
8.00pm John and Hannah Garvey, Marian Park, and Bridie Moriarty, Ballinahow, CB.

Adoration of the Blessed Sacrament

Tues & Wed 10.30am – 10.00 pm Friday 10.30 – 11.30am

Confessions: Sat. 10.30am-11.00am & after Vigil Masses.

NAOMH EOIN BAISTE, LIOS PÓIL

Sun/Domh. 18ú 10.00am Michael and Catherine O’Sullivan, Glen Minard, CB.

Adoration of the Blessed Sacrament

Déardaoin / Thursday 11 am – 12 noon

NAOMH CAITLÍN, FIONN TRÁ

Sun/Domh. 18ú 10.30am John O’Connor, Com an Liag, CB.

Adhradh na Naomh Shacraiminte

Déardaoin / Thursday 11 am – 12 noon

Offertory Collection

Weekly Envelopes: €1,145; Cash: €1,478;

Total: €2,623.  Míle Buíochas.

Sick and Retired priests of the diocese of Kerry received to date €3,339. Buíochas ó chroí.

An Deireadh Seachtaine seo chugainn:

(24ú/25ú Iúil).

DINGLE: Eucharistic Ministers’ Team 1; Collectors’ Team 1; Church Cleaners’ Team 1. Readers: Vigil: Noel O’Neill; 9.00a.m. Madge Nic Gearailt; 11.30a.m. Barbara Prendergast.

LIOS PÓIL: Ministéirí Eoc.: Máire Uí Dhubháin agus Tommy Ó Brosnacháin. Léitheoir: Máire Uí Ghrifín.

FIONN TRÁ: Ministéir Eocairiste: Tracey Sheehy. Léitheoir: Scoláirí Samhraidh.

Mission Appeal for Holy Ghost Missions

Míle buíochas to all who supported the Holy Ghost Mission appeal last weekend. You can continue to send in your donations in the brown envelopes left at the back of the three Churches or any envelope.

Liturgy Group meeting in Sacristy Wed 21st at 8pm to plan Fómhar na Farraige & Feirme liturgies.

Pattern / Open Air Cemetery Masses 2010

8.00p.m. Dé Máirt 20ú Iúil – Reilig Killdrum.

8.00p.m. Dé Máirt 27ú Iúil  – Reilig Cinn Aird.

8.00p.m. Dé Máirt 3ú Lúnasa – Reilig Garfinney. 8.00p.m. Dé Máirt 10ú Lúnasa – Reilig na hEaglaise. 4.00p.m. Dé Sathairn 28ú Lúnasa – Patrún na Mináirde, Tobar Eoin Baiste.

4.00p.m. Dé Céad 29ú Meán Fómh – Tobar Mhichíl.

11.00a.m. Déardaoin 25ú Samhain – Lá Chaitlíona.

Please notify former Parishioners now resident outside our Parish who may wish to participate.

Diocesan Pilgrimage to Lourdes 2010

Places available on the Dioc Pilgrimage to Lourdes 2nd – 7th Sept 2010 led by Bishop Murphy. We recommend this as a significant gift from any family or organization considering honouring a member or associate. Contact 064-7758219 or email joskdp@eircom.net

Fógraí

Horizons Programme, Radio Kerry will broadcast an interview with an tÁthair Tomás Ó hIcheadha on Sunday July 18th from 9.00am – 10.00am.

West Kerry Agriculture Show takes place today Sunday 18th July in the Mart grounds. All Welcome.

Coach to Knock Monday August 9th O’Shea’s, Tralee O’Shea’s 066-7180123 or Donal Kelliher 066-7124519.

Dingle Historical Society lecture by Fionnbarr Moore, Senior Archaeologist, Nat. Monuments Service on The Ogham Stones of Co. Kerry, at An Díseart, Green St., Fri July 23rd 8.00pm. Fáilte roimh cách.

PARISH FINANCE COMMITTEE

Dear Parishioners,

As it is now possible for our parish to claim back tax paid on charitable donations, our Parish Finance Committee would be most grateful to the eligible households who received the Taxback forms during the week, if they could return them as soon as is convenient in the envelopes provided. If you have contributed €250 or more last year, (2009) and are a PAYE worker, we can claim back the tax paid on the amount you donated. All you have to do is complete and return the form which you will receive. Completing the form will cost you nothing, but will greatly benefit the parish as you saw in our published financial accounts for 2009, when we acknowledged the sum of €14,714.50 received as Tax Rebate from the Revenue.

Go méadaí Dia bhúr stór.

Annual Dinner for Retired Priests

Bishop Bill Murphy extends an invitation to the annual dinner for priests who are at home from abroad and to retired priests from abroad, living in Ireland, which will be held in the Parish Ctre, Church of the Resurrection, Park Rd, Killarney on Tuesday August 10th at 6.30pm. To book please contact 064-6631168.

Prayer for Motorists Before Driving

Let us pray,

Before I take my place behind the wheel

I pray, O Sacred Heart – Guide me on my way,

Virgin Mary, Morning Star,

from every danger guide this car,

Thou dear Lord who gave it to enjoy,

Grant that its purpose be to save and not destroy. Amen

An tAifreann Naofa – Raidió na Gaeltachta Séipéal Naomh Muire 18ú Iúil 2010 11.30am

Sagart: + In ainm an Athar agus an Mhic agus an Spioraid Naoimh.       Pobal:    Amen.

S: Go raibh an Tiarna libh.  P:    Agus leat féin.

A Thiarna, déan trócaire. A Chríost, déan trócaire.

An Ghlóir.

  1. S. Glóir do Dhia sna harda.

S & P. Agus ar talamh síocháin do lucht a pháirte.

Molaimid thú. Móraimid thú. Adhraimid thú. Tugaimid glóir duit.

Gabhaimid buíochas leat as ucht do mhórghlóire.

A Thiarna Dia, a Rí na bhflaitheas,

A Dhia, a Athair uilechumhachtaigh,

A Thiarna, a Aon-Mhic, a Íosa Críost.

A Thiarna Dia, a Uain Dé, Mac an Athar.

Tusa a thógann peacaí an domhain, déan trócaire orainn.

Tusa a thógann peacaí an domhain, glac lenár nguí.

Tusa atá i do shuí ar dheis an Athar; Déan trócaire orainn.

Óir is tú amháin is naofa, is tú amháin is Tiarna.

Is tú amháin is ró-ard, a Íosa Críost,

mar aon leis an Spioraid Naomh i nglóir Dé an tAthair. Amen.

Na Leachtaí:

S. Sin é Briathar Dé.   P. Buíochas le Dia.

Salm: A Íosa, a Íosa, coimeád na caoire ar na gleannta míne’s ar na móinéir chaoine.

An Soiscéal

  1. Go raibh an Tiarna libh.

P.         Agus leat féin.

  1. Sliocht as an Soiscéal naofa de réir N Lúcás.

P.         Glóir duit a Thiarna.

  1. Sin é Soiscéal Dé.

P.         Moladh duit, a Chríost.

An Chré

Geallúintí an Phobail:

(i) Sagart: An ndiúltaíonn sibh do Shátan?                      Pobal:              Diúltaím.

(ii) Sagart: Agus dá oibreacha go léir?                           Pobal:              Diúltaím.

(iii) Sagart: Agus dá chleasa go léir?                              Pobal:              Diúltaím.

(iv) Sagart: An gcreideann sibh i nDia an tAthair uilechumhachtach, cruthaitheoir neimh agus talún? Pobal:             Creidim.

(v) Sagart: An gcreideann sibh in Íosa Críost, a Aon Mhacsan, ár dTiarna, a rugadh ó Muire Ógh, a céasadh, a fuair bás agus a adhlacadh, a d’éirigh ó mhairbh, agus atá anois ina shuí ar dheis a Athair?

Pobal:              Creidim.

(iii) Sagart: An gcreideann sibh sa Spiorad Naomh, sa Naomh Eaglais Chaitliceach, i gcomaoin na naomh, i maithiúnas na bpeacaí, in aiséirí na colainne agus sa bheatha shíoraí?

Pobal:              Creidim.

Guí an Phobail:

L. A Thiarna, éist linn.

P. A Thiarna, bí ceansa agus éist linn.

Ceol Ofrála: P. Moladh go deo le Dia.

S. Guígí, a Chairde go nglaca Dia leis an íobairt seo uaimse agus uaibhse.

P. Go nglaca an Tiarna leis an íobairt seo ó do lámha chun onóra agus glóire a ainm, agus chun sochair dúinne agus dá Naomh-Eaglais uile.

An Phaidir Eocairisteach:

S. Go raibh an Tiarna libh. P. Agus leat féin.

S. Tógaigí bhur gcroíthe in airde.

P. Tá siad tógtha in airde chun an Thiarna againn.

S. Gabhaimis buíochas leis an Tiarna Dia.

P. Is ceart agus is cóir sin.

Fógraímis rúndiamhair an chreidimh.

P. A Íosa, fuair tú bás ar ár son. D’éirigh tú ó na mairbh. Tiocfaidh tú arís.

S. Guímis chun an Athar faoi mar a mhúin ar Slánaitheoir dúinn a dhéanamh.

C&P     Ár nAthair atá ar neamh, go naofar d’ainm, go dtaga do ríocht, go ndéantar do thoil ar an talamh, mar a dhéantar ar neamh. Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu, agus maith dúinn ár bhfiacha, mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin, agus ná lig sinn i gcathú, ach saor sin ó olc.

S. Saor sinn ó gach olc, impímid ort, a Thiarna. Tabhair dúinn síocháin lenár linn, ionas go mbeimid, le cabhair do thrócaire, saor ón bpeaca i gcónaí agus slán on uilebhuairt agus sinn ag súil go lúcháireach le teacht ár Slánaitheora, Íosa Críost.

P. Óir is leatsa an ríocht agus an chumhacht agus an ghlóir trí shaol na saol.

S. Síocháin an Tiarna libh í gcónaí. P. Agus leat féin.

A Uain Dé, a thógann peacaí an domhain, déan trócaire orainn. (2) …. tabhair dúinn síocháin.

S. Seo é Uan Dé, seo é an té a thógann peacaí an domhain. Is méanar dóibh siúd a fuair cuireadh chun séire an Uain.

C&P. A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá faoi mo dhíon, ach abairse an focal agus leigheasfar m’anam.

S. Imígí faoi shíocháin chun grá agus seirbhís a thabhairt don Tiarna. P. Buíochas le Dia.

Raidió na Gaeltachta

Dingle Parish Pastoral Council and Liturgy Group sincerely thank the staff of Raidió na Gaeltachta for honouring us with the special privilege of broadcasting our Sunday Mass to all the world. (Available on www.rte.ie/rnag) As a Parish we greatly welcome the good news that as from the first Sunday in September 2010 the regular broadcast of Aifreann Dé will resume every Sunday for the benefit of all our housebound sick and many others who listen at home and overseas.

Ní luach gan Aifreann d’éisteacht.

Paidreacha Roimh Obair

Réir Dé go ndéanam!    Let us do the will of God,

Beatha na Naomh go     let us merit the life of the

dtuilleam!                     Saints,

Glórtha na n-aingeal     let us hear the voice of the

go gcloiseam                 angels, and see the light of

Is solas na bhFlaitheas   heaven.

go bhfeiceam!

Gan Íosa mo smaointe     Without you, O Jesus, my

ní thaitníonn liom féin,  thoughts can never please me;

Gan Íosa ní scríobhaim    without you, O Jesus, I

ná ní bhogaim mo bhéal,   cannot write or speak;

Gan Íosa mo ghníomhartha  without you, O Jesus,

ní maith iad sa tsaol.             All I do is useless;

Ó a Íosa, ‘Dhé dhílis,    O Jesus, loving God, stand

bí romham is ‘mo dhéidh.  before me and behind me.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.