Fógraí / Newsletter 18th March 2012

An Ceathrú Domh Den Charghas 18/03/2012
Pray for David Chippendale, Cluain Dara; Ita Brosnan O’Keeffe, Glasnevin, Dublin and late of Garraí, Strand St. Solas síoraí dá n-anamacha.
Priest on Call for the Corca Dhuibhne Pastoral Area is: Fr. Michael Hussey – 066-7139145.
MASSES/AIFRINN
ST. MARY’S CHURCH
Fri/Aoine 16ú 7.30pm Bigile – Lá ‘le Pádraig
Sat. 17ú 6.30am Lá ‘le Pádraig
11.30am
7.30pm Margaret O’Dowd, (nee Devane) Killelane, CB.
Sun/Domh 18ú 9.00am Catherine Hanafin, Dykegate St., CB.
11.30am M.P.P.
Mon/Luan 19ú 7.30pm Madge and Paddy Barrett, The Mall, CB.
Tue/Máirt 20ú 10.00am Patrick and Thomas McKenna, Ballinasteenig, CB.
7.30pm NO 7:30pm Mass.
Wed/Cead 21ú 7.30pm Roseanne Rayel, Beenbawn, M.M.
Thur/Déard 22ú 10.00am
7.30pm Intinn Pearsanta
Fri/Aoine 23ú 10.00am
7.30pm Mossie & Mary O’Shea, Baile Móir, CB.
Sat/Sath. 24ú 12.00pm Requiem for Ita Brosnan O’Keeffe, R.I.P.
7.30pm Deceased members of the Bowler Family.
Sun/Domh 25ú 9.00am Maura Boland Proctor, Fán, 1ú CB.
11.30am M.P.P.
Adoration of the Blessed Sacrament
Dingle Hospital Oratory: Monday 10.30am – 11.30am.
St Mary’s: NB: Tues 10.30am – 2.30pm & 6pm – 10pm.
Wed 10.30am – 10.00pm.
Friday 10.30 – 11.30am. “Come and See” says the Lord.
Confessions: Sat. 10.30am – 11.00am & after Vigil Masses.

NAOMH EOIN BAISTE, LIOS PÓIL
Sat/Sath. 17ú 10.00am Lá ‘le Pádraig
Sun/Domh.18ú 10.00am Jack Evans, Minard East, CB.
Sun/Domh 25ú 10.00am Máire Griffin, Goulin, CB.
Adoration of the Blessed Sacrament
Déardaoin / Thursday 11 am – 12 noon
NAOMH CAITLÍN, FIONN TRÁ
Sath. 17ú 10.30r.n. Lá ‘le Pádraig
Domh. 18ú 10.30r.n. Eibhlín agus Tomás Ó Conchubhair, Clochán, CB.
Domh. 25ú 10.30r.n. Jack Kevane, 1ú CB and his wife Bridget and deceased members of the Kevane Family, Baile an Liaig.
Adhradh na Naomh Shacraiminte
Déardaoin / Thursday 11 am – 12 noon

Offertory Collection
Weekly Envelopes: €1,161; Cash: €740;Total: €1,901. Diocesan Collection for Emigrant Services: €1,112. Míle buíochas.
Stations of the Cross – Sunday Evenings of Lent at 7pm in St Mary’s Church, Dingle. Fáilte roimh cách.
An Deireadh Seachtaine seo chugainn:
(24ú/25ú Márta)
DINGLE: Euch. Ministers’ Team 4; Collectors’ Team 4; Church Cleaners’ Team 4. Readers: Vigil: Dónal Ó Ciobháin; 9.00a.m. Bernie Budhlaeir; 11.30a.m. Pat O’Connor. LIOS PÓIL: Ministéirí Eoc.: Máire Uí Ghealbháin agus Máire Uí Chinnéide.
Léitheoir: Amy Mitchell. FIONN TRÁ: Ministéir Eoc.: Eibhlín Uí Lúing. Léitheoir: Eibhlín Uí Lúing.
Trócaire Boxes and the Spring and Easter Dues Envelopes for the Spring and the Easter Dues, as well as the Trócaire Boxes have been distributed to houses in the Parish. Spare envelopes for the Spring and Easter Dues and Trócaire Boxes are available at the back of our three Parish Churches. Buíochas ó chroí for your great generosity towards all our Parish and Diocesan Collections. Go méadaí Dia bhur stór.
Fógraí
Ardfert Retreat Centre: March – Tues. 20th, 27th 10.30 – 12noon Lenten Journey – Croí Nua, for adults in Lent. Booking 066-7134276.
Kerry Diocesan Pilgrimage to Lourdes: Sept 2nd to 7th 2012, led by Bishop Liam Ó Murchú. 5 nights, cost €740. Contact Janice on 064-7758219 email: joskdp@eircom.net
Cúram na gCos/Footcare Clinic Friday March 23rd in Ionad Leighis, Daingean Uí Chúis. Fón 087-6495683.
Pro-Life Church gate collection will be held next weekend the 24th/25th of March.
Irish Pilgrimage Trust Family Fun Day Cycle on Monday March 19th. Starting 10am at Dr. Crokes’ Club House, Killarney. Reg. from 9am. Fee: €20. Contact: James Looney 087-2570794; email: info@killarneyglass.com Fáilte roimh cách.
Altar Servers
We welcome children (3rd Class and up) to volunteer as servers in Dingle and Fionn Trá. A letter to parents and an application form has been issued through our Parish Primary Schools this week. Contact the Parish Office 9151208. “O come bless the Lord,
All you who serve the Lord” Psalm 133
Sung Mass and Concert
We welcome the visit of Minnetonka High School Choir who will sing the Vigil Mass of March 31st next in St. Mary’s Church. Following Mass a special fundraising Concert in aid of Hope Guatamala will commence at 9pm when the visiting 54 singers will be supported by young musicians and singers from schools and colleges in our Parish. Mol an óige.
50ú Comhdháil Eochairisteach
Cuireadh dos na hÓgánaigh
Young people from 17 to 25 years of age from all across Ireland are invited to this summer’s International Eucharistic Congress 2012 (from 10-16 June). ‘Go! Be Church!’ is the name of the Youth Programme, where around 2,500 young people will gather and experience a lively and international Church. Booking as individuals or groups onwww.iec2012.ie/registration. More info on the youth programme on www.iec2012.ie/youth
Corn Uí hÓgáin 2012
Go n-éirí go geal le pheileadóirí Pobal Scoil Chorca Dhuibhne atá ag imirt i gCluiche Leath Cheannais na hÉireann i Chorn Uí hÓgáin Dé Satharn 24ú Márta i bPort Laoise. Beir bua.
Parish visitation of Chill Mhic a’ Domhnaigh and Cathair Bó Sine Areas by Frs. Tomás and Bearnárd, will continue during the coming week.
Confirmation/Cóineartú 2012
Confirmation Day / Lá an Easpaig
Bishop Liam Ó Murchú will administer the Sacrament of Confirmation in St Mary’s at 3.30pm on Tuesday March 20th. Parents, Sponsors and Candidates are advised to arrive in good time, at least 15 minutes before the start of the ceremony. All parishioners are warmly invited to attend these celebrations and to support the confirmandi with their prayers.
Tar anuas, a Spiorad Naomh
NB: Family members unable to attend can follow the ceremony via the internet by logging on to www.naomhmuire.wordpress.com/video/
Tar Chugainn, a Naomhspioraid Bheannaithe
Tar chugainn, a Naomhspioraid Bheannaithe;
Comhairligh sinn in am ‘s I dtráth;
Treoraigh sinn ar ród na beatha seo,
Is stiúraigh sinn go ríocht na ngrást.
(Pádraig de Brún)
Kerry Diocesan Turkana Project
Having heard from Sr. Margaret the difficulties the children are currently experiencing there, our Mission Committee decided to ask the Confirmation children in Kerry to help the children of Turkana.
All candidates are invited to make a contribution to the Missionary work in Turkana. Sr. Margaret Twomey has been chosen to be the recipient of the funds this year. Turkana is a desert country. They experience terrible drought. The people are mostly nomads, where the men take their sheep, goats, cows and camels to pasture where ever they can find grass and water. The women and children are left at home with little food or water. The children are very malnourished. The donations from the children of Kerry will be used for the children only, for food, medicine and educational purposes. Further details on www.dioceseofkerry.ie
Mothers’ Day – 18ú Márta 2012
Ceiliúrtar Lá na Máthair ar an Domhnach seo. Thosnaigh an nós seo thall í Sasana 400 bhliain ó shoin. San chéad áit thug gach éinne chuairt ar an Séipéal san bparóiste inar saolaíodh a máthair. Tar éis an turas seo chuaigh siad le bronntanas go dtí an tigh ina raibh an máthair ina cónaí.
Beannacht & Machnamh
Blessed are you, Lord our God, giver of life:
give your strength and wisdom, your compassion and understanding to the mother of this family.
Blessed are you, Son of God, eternal wisdom:
give your knowledge and truth to the children of this family.
Blessed are you, Holy Trinity, eternal and almighty:
shadow with your protecting wings the absent/departed members of this family.
Let us pray:
Father, we want to live as Jesus, Mary and Joseph,
in peace with you and with one another.
By following their example in mutual love and respect may we come to the joy of our home in heaven through Christ our Lord. AMEN
In Onóir Phádraig Naofa 2012
Céad míle fáilte do ghach duine atá ag teacht inár measc le haghaidh Lá ‘Le Phádraig.

Déantar Lá Fhéile Pádraig a cheiliúradh ar fud an domhain le mórshiúil agus taispeántais agus ainmnítear daoine agus áiteanna ina onóir. Insítear scéalta agus cantar amhráin faoi Phádraig, ach is annamh a thugann siad léargas dúinn ar an Duine féin.

Is sa dá dhoiciméad a scríobh sé féin, an “Confessio” agus an “Litir Chuig Coroticus” a fhaighimid léargas ar Phádraig mar fhear:
· Le creideamh láidir;
· A thug maithiúnas dá naimhde;
· A rinne nascadh idir chultúir.

In aois sé bliana déag bhí Pádraig ina sclábhaí ag aoireacht caorach ar thaobh sléibhe i bhfad óna chairde agus óna mhuintir. Bhí sé uaigneach, fuar, ocrach. Cad a dhéanfá dá mbeifeá sa riocht sin? Cad a rinne Pádraig? Deir sé féin gur chuir sé a mhuinín i nDia agus gur tháinig Dia i gcabhair air. Fuair sé misneach agus sólás agus bealach éalaithe sa deireadh.

Guímis ar son ógra an lae inniu atá uaigneach, buartha, éadóchasach.
A Dhia, cuir i gcuimhne dóibh go dtabharfaidh tusa misneach, dóchas agus neart dóibh má ghuíonn siad chugat, dála mar a rinne Pádraig agus é ina dhéagóir. A Thiarna, éist linn.

Fuair Pádraig droch-íde in Éirinn agus bhí áthas air nuair a d’éirigh leis éaló. Bhí an-áthas ar a mhuintir nuair a d’fhill sé abhaile agus d’impigh siad air gan imeacht uathu arís. Ach i mbrionglóid san oíche chuala sé muintir na hÉireann ag impí air filleadh ar ais, rud a rinne sé.

“D’fhill le soiscéal grá dúinn
Ainneoin blianta i ngéibheann.”

Dála mar a rinne Íosa, bhí Pádraig ábalta maithiúnas a thabhairt dá naimhde agus a shaol a chaitheamh ag freastal orthu. Chothaigh sé athmhuintearas agus síocháin.

A Dhia, cabhraigh linne agus le muintir an domhain uile maithiúnas a chleachtadh agus comhoibriú le chéile ar son na síochána. A Thiarna, éist linn.

Bhí Pádraig eolach ar an reiligiún Ceilteach a cleachtadh in Éirinn. Bhí meas aige ar na dea-thréithe a bain leis an reiligiún sin agus rinne sé nascadh idir nósanna a bhí acu agus an Chríostaíocht, m. sh. idir Tine na Bealtaine agus Tine na Cásca. Chuir Pádraig siombail na Croise, siombail na Críostaíochta leis an gciorcal, siombail na gréine, agus sin an bunús atá leis an gcros Cheilteach.

A Dhia, cabhraigh linn a bheith neamhchlaonta i leith daoine agus cultúr atá neamhchosúil lenár gcultúr féin. Taispeáin dúinn na tréithe agus na nósanna maithe a bhaineann leo, ionas go mbeimis ábalta maireachtáil le chéile go síochánta.
A Thiarna, éist linn.

Tá rian na Naomh ar thír na hÉireann,
Rian geal Phádraig, soiscéal Dé.
Buíoch sinne, muintir Phádraig,
Leanaimis i gcónaí é.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.